Žádost o vydání členských náležitostí na rok 2022

Na této stránce si můžou členové Místní organizace Ostrava od 1. ledna 2022 podat žádost o vydání členských náležitostí.
Člen má povinnost dle Stanov ČRS uhradit členskou známku do konce dubna příslušného roku (Stanovy § 3), odst. 11), písm. b).
Pokud nemáte uhrazenu členskou známku do 30. dubna, po tomto datu hradíte poplatek - zápisné v hodnotě 500 Kč.
U P O Z O R N Ě N Í - úhradu členské známky je nutné provést v předstihu tak, aby částka byla na účtu organizace připsána nejpozději do 30. 4. 2022 !!!
Po uvedeném datu ( od 1. 5.) musíte hradit i zápisné.

Po podání Vaší žádostí obdržíte na Váš email podklady k bezhotovostní platbě. Částku za členské náležitosti můžete následně uhradit převodem z Vašeho účtu.
Při vlastní platbě je nutné dodržet variabilní symbol platby, který v podkladech obdržíte !

Pro první přihlášení do aplikace klikněte na "Nemám přihlašovací údaje"
Další přihlášení už provádějte zaslanými údaji na Vámi uvedenou e - adresu.
V případě, že se Vám nedaří přihlásit, kontaktujte nás na telefonním čísle 737 521 579 a to v pracovní dny pondělí až pátek od 10.00 do 15.00 hodin

Pokud zvolíte možnost "Zaslat členské náležitosti poštou", je nutné doručit poštou na sekretariát Místní organizace Vaši členskou legitimaci s řádně vyplněněným oddílem pro sumarizaci povolenky k lovu vydané v předchozím roce, nebo tuto skutečnost o vrácení povolenky mít v legitimaci vyznačenu. Doručení členské legitimace na sekretariát je nutné pro vylepení známek a provedení zápisů o splněné brigádě, vydané povolence apod. V aplikaci budete vyzváni k vložení snímků obou stran platného rybářského lístku.