Žádost o vydání členských náležitostí na rok 2024

Na této stránce si můžou členové Místní organizace Ostrava od 1. ledna 2024 podat žádost o vydání členských náležitostí.
Člen má povinnost dle Stanov ČRS uhradit členskou známku do konce dubna příslušného roku (Stanovy § 3), odst. 11), písm. b).
Pokud nemáte uhrazenu členskou známku do 30. dubna, Vaše členství zaniká, po tomto datu hradíte i zápisné v hodnotě 800 Kč.
U P O Z O R N Ě N Í - úhradu členské známky je nutné provést v předstihu tak, aby částka byla na účtu organizace připsána nejpozději do 30. 4. 2024 !!!

Po podání Vaší žádostí obdržíte na Váš email podklady k bezhotovostní platbě. Částku za členské náležitosti můžete následně uhradit převodem z Vašeho účtu.
Při vlastní platbě je nutné dodržet variabilní symbol platby, který v podkladech obdržíte !
Další možností je vytvoření žádosti v aplikaci a úhradu provést ve výdejně hotově.

Pro první přihlášení do aplikace klikněte na "Nemám přihlašovací údaje"
Další přihlášení už provádějte zaslanými údaji na Vámi uvedenou e - adresu.
Přihlašovací údaje Vám jsou odeslány z emailu: info@mo-ostrava.cz
V případě, že se Vám nedaří přihlásit, kontaktujte nás na telefonním čísle 737 521 579 a to v pracovní dny pondělí až pátek od 15.00 do 18.00 h

Pokud zvolíte možnost "Zaslat členské náležitosti poštou", je nutné doručit poštou na sekretariát Místní organizace Vaši členskou legitimaci s řádně vyplněným oddílem pro sumarizaci povolenky k lovu vydané v předchozím roce, nebo tuto skutečnost o vrácení povolenky mít v legitimaci vyznačenu. Doručení členské legitimace na sekretariát je nutné k provedení zápisů o splněné brigádě, vydané povolence apod. V aplikaci budete vyzváni k vložení snímků obou stran platného rybářského lístku.